Bapa Bou Nka Sex Ra Video Karili ବୋଉ ବାପାଙ୍କ ସେକ୍ସର ଭିଡିଓ କଲି

ବୋଉ ବାପାଙ୍କ ସେକ୍ସର ଭିଡିଓ କଲି
Bapa Bou Nka Sex Ra Video Karili
Bapa Bou Nka Sex Ra Video Karili  ମୋ ବୋଉ ବୟସ ୪୪ ବାପା ୫୦ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋ ବୋଉ ଆଉ ବାପା ଏବେ ବି ସେକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି | ମୋ ବୟସ ୨୦ ମୁଁ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ବୋଉ ଆଉ ବାପା ଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେମାନେ ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଗଲା ପରେ ସେକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି
ଆଉ ମୁଁ ଦିନେ ଅଧା ଖେଳ ରୁ ଫେରି ଆସି କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ବୋଉ ଲୁଗାଟେକି ବାପା ତାକୁ ତଳେ ଶୁଆଇ ନିଜେ ତା ଉପରେ ସୋଇ ଗାମୁଛା ଟେକି ବାଣ୍ଡ କୁ ତା ବିଆ ରେ ପୁରାଉ ଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଦେଖି ସେମାନେ ବହୁତ ବିକଳ ହେଇ ଅଧା ସେକ୍ସ କରି ଅଲଗା ହେଇ ଗଲେ ହେଲେ କଣ ହବ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣି ସାରି ଥାଏ

ଆଉ ବୋଉ ଏବେ ବି ଗିହାଁ ଖାଉଛି ବୋଲି ବି ଜାଣି ସାରି ଥାଏ ଆଉ ବୋଉ ବିଆ କଷି ଟୋକି ପରି ବାଳ ରେ ଭର୍ତି ଆଉ ବୋଉ ବିଆ ଜଂଗଲ ମଝିରେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପୀ ଫାଟ ଆଉ ବୋଉ ଗାଣ୍ଡି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ତାର ୩୪ ସାଇଜ ର ଦୁଧ ମୁଁ ସବୁ ଏକା ଝଲକ ରେ ଦେଖି ମୋ ବାଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ଟାଣ ହେଇ ସାରି ଥାଏ |
ଏହା ଦେଖି ମୋ ଆଖି ବୋଉ କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ତରସି ଯାଇଥାଏ ଆଉ | ପରେ ମୁଁ ନର୍ମାଲ ପରି ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କଲି ଆଉ ଘରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଲୁଚେଇ ଲଗେଇ ଦେଲି ଆଉ ବହୁତଦିନ ଯାଏ ଲୁଚେଇ ରେକର୍ଡ କରେ ଆଉ ଖେଳିବାକୁ ଯାଏ | ସବୁଦିନ ଫେରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଚେକ କରେ |
ମୁଁ ଦିନେ ଯାଇକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ବଲ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଫେରି ଆସିଲି ଡାକିଲି ଆଉ ବାପା ଯେବେ ଦୁଆର ଫିଟେଇବାକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ କବାଟ ଫାଙ୍କ ରେ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଗାମୁଛାକୁ ଠେଲି ଟେଂଗେଇ ହେଇ ରହିଥାଏ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଆଜି ଖେଳ ହବ ମୁଁ ବଲ ନେଇ ଚାଲି ଗଲି ଆଉ ଖେଳ ରେ ମୋ ମନ ନଥାଏ
ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିଲି ଆଉ ଆଗ ଚେକ କଲି ଯେ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ବାପା ବୋଉକୁ ଚୁମା ଦେଇ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ ଆଉ ତା ଓଠ କୁ ଚୁଚୁମି ଦେଲେ ଆଉ ବୋଉ କହିଲା ଏତେ ଛୋଡ଼ି ହେଇ ବିକଳ କଣ ପାଇଁ ହଉଛ ଆଗ କବାଟ ବନ୍ଦ କର ଆଉ ତା ପରେ ବାପା କବାଟ ଶିକୁଳି ଭିତର ପଟୁ ଦେଲେ ଆଉ ବୋଉ ଦୁଧକୁ ଦଳି ଦେଲେ ମୋ ବୋଉ ଆଃ ଉଫଫ ହେଲା ବୋଉ କହିଲା
ସେ ଆଉ ଆସିବନି ତ ବାପା ତାକୁ କହିଲେ ନା ମନା କରି ଯାଇଛି ତମେ ଆସ ଆମେ ହଵା | ବୋଉ କହିଲା ଏତେ ବଡ ଛୁଆ ର ବାପା ହେଇ ଖାଲି କରିବାକୁ କାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହଉଛ | ବାପା କହିଲେ ତୁମେ ତା ମା ହେଇ ଯଦି ଏତେ ଭଲ ମାଲ ଅଛ ମୁଁ କାଇଁ ରହିଁବିନି | ଆଉ ବୋଉ ବ୍ଲାଉସ ଖୋଲିଦେଲେ ଆଉ ବୋଉ କୁ ଖଟ କୁ ଠେଲି ନିଜେ ଗାମୁଛା ଖୋଲିଦେଲେ
ଆଉ ବୋଉ ଲୁଗା ଟେକି ତା ବିଆ ରେ ସିଧା ମୁହଁ ଲଗେଇଲେ ଆଉ ବୋଉ ଖାଲି ଆଃ ଊ ଧୀରେ କର ବୋଲି କହୁଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଦେଖି ମୋ ବାଣ୍ଡ ଏତେ ଗରମ ଥାଏ ଯେ କେବେ ଆଗରୁ ଏମିତି ବିପି ଦେଖିକି ବି ହେଇ ନଥିଲା ଆଉ ବୋଉ ସେଣ୍ଟି କୁ ଖୋଲି ବାପା ବିଆ ଖାଉଥାନ୍ତି ଆଉ ବୋଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଃ ଊ ହଉଥାଏ
ତା ପରେ ବାପା ବାଣ୍ଡକୁ ବୋଉ ବିଆ ଭିତରକୁ ଦାବିଦେଲେ ଆଉ ବୋଉ ଦୁଧକୁ ଚୁଚୁମି ସେକ୍ସକଲେ ଆଉ ବୋଉ ବାପାଙ୍କ ଦେହ କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଥାଏ ଆଉ ଆଃ ଇ ଇଇ ହଉଥାଏ ଆଉ ଗିହା ଖାଉଥାଏ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିଥିଲି କାରଣ ମୋ ପ୍ଲାନ କାମ କରିଥିଲା ଆଉ ବୋଉ ବାପା ଙ୍କ ଗିହା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି
ଆଉ ବାପା ବୋଉ କୁ ୧୦ ମିନଟ ପରେ ଜୋରେ ଜୋରେ ଗେହିଁଲେ ଆଉ ବୋଉ କଷ୍ଟ ରେ ଚିଲେଇ ଉଠିଲା ବୋଉ କୁ କୁଟୀ କୁଟୀ ଗେହିଁଲା ପରେ ବାପା ବୋଉ ବିଆ ରେ ବୀଜ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ଅଲଗା ହେଇ ଉଠିଲେ ଆଉ ଚାଲି ଆସିଲେ ମୋ ବୋଉ ଟିକେ ସମୟ ସେମିତି ପଡିଲା
ଆଉ ତା ପରେ ବିଆ କୁ ଚିପି ତା ଭୀତରୁ ବୀଜ ବାହାର କଲା ଆଉ ମୁଁ ମୋ ବାଣ୍ଡ ରୁ ବୀଜ ବାହାର କଲି ଆଉ ବୋଉ ଏବେ କାନି ଘୋଡେଇ ହେଇ ଆସିଲା | ମୁଁ ସବୁ ଦେଖି ମୋ ବାଣ୍ଡ ର ଗର୍ମୀ କମୁନଥାଏ ଆଉ ମୁଁ ସେ ଭିଡିଓ କୁ ରଖିଦେଲି ଆଉ ଯେବେ ଇଛା ହୁଏ ତାକୁ ଦେଖି ହଲାଏ ଆଉ ପାଣି ବାହାରକରେ |
Bapa Bou Nka Sex Ra Video Karili
ବିଦ୍ର: ଏହି କାହାଣୀ ଓ ଏଥିରେ ଥିବା ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ

ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ନିଜର କିଛି ଅନୁଭୁତିକୁ ଆମ ସହ ଶେୟାର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଷ୍ଟୋରିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ Mail କରନ୍ତୁ , ଆପଣଙ୍କ Mail id  ଏବଂ ନାମ ଆମେ ଗୋପନ ରଖିବୁ
ଆମ Mail id – [email protected]

Related